Sign In
Vizyon

Evrensel değerler ışığında, lisans ve lisansüstü verdiğimiz eğitim-öğretimle anatomi bilgisini üst düzeyde tutmanın yanı sıra, bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı, insan haklarına saygılı, ilkeli ve etik değerleri benimsemiş, çağdaş ve topluma yararlı bireyler yetişmesine yardımcı olmaktır.

Misyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda çalışanı ve öğrencisi olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretimle, üreteceği bilgi ve araştırmalarıyla, anatomi bilimine ulusal ve uluslararası platformlarda yeni yöntemler ve uygulamalarda öncü, aidiyet duygu ve bilincinin hâkim olduğu, öğrenci ve akademisyenlerin yetiştirildiği bir bölüm olmaktır.